♔♔ ...Dáng nghiêng nghiêng đứng bên đường.. .Như hoa tím tỏa ngát hương cho đời... Thôi đừng nghiêng nữa Nàng ơi..! Nàng nghiêng làm cả đất trời nghiêng theo...!!! 

0 Comments

Post a Comment