Flower mart
Đây là cô gái đang bị cộng đồng mạng lên án gay gắt vì ăn mặc phản cảm đi dạo chợ hoa.

Công nhận vừa nhìn cái là thấy ý thức của cô ấy thật tệ! Trong bối cảnh dịch dã thế này mà khẩu trang kéo tụt xuống dưới cằm như thế kia! Đáng bị lên án! 

Post a Comment

Previous Post Next Post